Kamerstuk 34117-23

Motie van het lid Krol over het opnemen van een evaluatiemoment in de wet

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Gepubliceerd: 16 juni 2015
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34117-23.html
ID: 34117-23
Wijzigingen: 34117-34

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 16 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met het algemeen pensioenfonds een geheel nieuwe, nog niet beproefde vorm van pensioenfonds wordt geïntroduceerd;

overwegende dat het van groot belang is de werking van de wet goed te volgen, en waar nodig deze tijdig aan te passen;

verzoekt de regering, in de wet een evaluatiemoment op te nemen, bijvoorbeeld één jaar na inwerkingtreding van de wet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol