Kamerstuk 34117-18

Motie van het lid Ulenbelt over een voorstel voor het overdragen van het pensioenkapitaal bij een verzekeraar naar een pensioenfonds

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Gepubliceerd: 16 juni 2015
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34117-18.html
ID: 34117-18

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 16 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bijvoorbeeld vanwege de rentestand aantrekkelijk kan zijn om opgebouwd pensioenkapitaal bij een verzekeraar over te dragen aan een pensioenfonds;

constaterende dat de Pensioenwet deze overdracht onmogelijk maakt;

verzoekt de regering, met een voorstel te komen om het overdragen van het pensioenkapitaal bij een verzekeraar aan een lopende pensioenregeling bij dat pensioenfonds mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt