Kamerstuk 34117-25

Motie van het lid Krol over instelling van een "centraal belanghebbenden- en verantwoordingsorgaan" als aanspreekpunt

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Gepubliceerd: 16 juni 2015
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34117-25.html
ID: 34117-25

18,0 %
82,0 %

SP

GrBvK

SGP

50PLUS

GrKÖ

CDA

GL

Van Vliet

Klein

D66

PVV

VVD

PvdD

PvdA

CU

Houwers


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 16 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verantwoordings- en belanghebbendenorganen binnen een algemeen pensioenfonds uitsluitend betrokken zijn ten aanzien van besluiten van de respectievelijke collectiviteitskringen binnen het algemeen pensioenfonds;

overwegende dat het omwille van medezeggenschap en bestuurbaarheid wenselijk kan zijn dat verantwoordings- en belanghebbendenorganen betrokken worden bij besluiten van het bestuur van een algemeen pensioenfonds ten aanzien van het algemeen pensioenfonds als geheel;

verzoekt de regering, instelling van een «centraal belanghebbenden- en verantwoordingsorgaan» mogelijk te maken, als aanspreekpunt voor het bestuur van een algemeen pensioenfonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol