Kamerstuk 34117-20

Motie van het lid Klein over investeringen van pensioenfondsen in de fossiele brandstofsector

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Gepubliceerd: 16 juni 2015
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34117-20.html
ID: 34117-20
Wijzigingen: 34117-32

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 16 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het nationaal energieakkoord is afgesproken dat per 2023 de energievoorziening uit 16% hernieuwbare energie zal bestaan;

overwegende dat daarmee onze energiebehoefte nog voor 84% uit fossiele brandstoffen bestaat;

overwegende dat bedrijven in de fossiele brandstofsector naast fossiele brandstoffen vaak renderen en investeren in (innovaties van) hernieuwbare energie;

overwegende dat het beleggingsbeleid bij een pensioenfonds, met inachtneming van maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het belang van de deelnemers, gericht moet zijn op een goed pensioen;

verzoekt de regering, het beleggingsbeleid van pensioenfondsen niet aan regels te onderwerpen die ervoor zorgen dat zij niet meer in dit soort bedrijven kunnen investeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein