Kamerstuk 34117-31

Motie van het lid Omtzigt over de kosten die in mindering gebracht worden op pensioengelden

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Gepubliceerd: 18 juni 2015
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34117-31.html
ID: 34117-31

34,7 %
65,3 %

SGP

CDA

Houwers

SP

GrKÖ

GrBvK

50PLUS

Van Vliet

CU

PvdA

Klein

PvdD

PVV

GL

VVD

D66


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 18 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennis genomen hebbend van het ontwerpbesluit;

van mening dat kostentransparantie noodzakelijk is, zeker binnen de complexe apf-structuur;

verzoekt de regering, in het besluit expliciet vast te leggen dat de uitvoeringsovereenkomst alle kosten bevat die in mindering gebracht worden op de pensioengelden en dus ook bijvoorbeeld de kosten die een derde partij maakt voor vermogensbeheer;

verzoekt de regering tevens, ervoor zorg te dragen dat kosten die niet in de uitvoeringsovereenkomst staan, maar wel gemaakt zijn, juridisch terug te vorderen zijn door de deelnemers van de regeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt