Stemming

Motie van het lid Omtzigt over de kosten die in mindering gebracht worden op pensioengelden

34,7 %
65,3 %


SGP

PvdD

GL

PVV

PvdA

Van Vliet

50PLUS

D66

VVD

SP

GrKÖ

CDA

GrBvK

CU

Klein

Houwers


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 18 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennis genomen hebbend van het ontwerpbesluit;

van mening dat kostentransparantie noodzakelijk is, zeker binnen de complexe apf-structuur;

verzoekt de regering, in het besluit expliciet vast te leggen dat de uitvoeringsovereenkomst alle kosten bevat die in mindering gebracht worden op de pensioengelden en dus ook bijvoorbeeld de kosten die een derde partij maakt voor vermogensbeheer;

verzoekt de regering tevens, ervoor zorg te dragen dat kosten die niet in de uitvoeringsovereenkomst staan, maar wel gemaakt zijn, juridisch terug te vorderen zijn door de deelnemers van de regeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt


Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

2015-06-18
Dossier: 34117
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34117-31.html