Kamerstuk 34117-21

Amendement van het lid Lodders dat het mogelijk maakt dat – als alle partijen akkoord zijn – bij gesloten fondsen afgezien kan worden van de werkgeversvertegenwoordiging in het belanghebbendenorgaan

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Gepubliceerd: 16 juni 2015
Indiener(s): Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34117-21.html
ID: 34117-21
Wijzigingen: 34117-26

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS

Ontvangen 16 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel N, onder 1, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Bij collectiviteitkringen waarvan de pensioenregeling is gestaakt kan worden afgezien van vertegenwoordiging door de werkgever.

Toelichting

Een algemeen pensioenfonds dient per collectiviteitkring een belanghebbendenorgaan in te stellen. In de praktijk kan er behoefte zijn om af te zien van een werkgeversvertegenwoordiging. Bijvoorbeeld bij een gesloten pensioenfonds, waar het lastig is om een werkgeversvertegenwoordiging af te vaardigen omdat er geen relatie meer is tussen werkgever en het gesloten pensioenfonds. In tegenstelling tot het verantwoordingsorgaan kunnen partijen er niet voor kiezen om geen werkgeversvertegenwoordiging te hebben. Dit amendement maakt het dan ook mogelijk dat – als alle partijen akkoord zijn – bij gesloten fondsen afgezien kan worden van de werkgeversvertegenwoordiging in het belanghebbendenorgaan.

Lodders