Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 december 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Verslag
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - feitelijke vragen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - technische briefing
Agenderen - technische briefing
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering