Wetsvoorstel 33400-X - 18 september 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Verslag
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Verslag van een wetgevingsoverleg
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - technische briefing
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)