Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 december 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Nota van wijziging
Amendement
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport