Kamerstuk 32600-31

Amendement van het lid Heijnen over overleg met de vakbonden dat voorafgaand aan het vaststellen van de ministeriele regeling met betrekking tot de bezoldiging van een topfunctionaris plaatsvindt

Dossier: Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Gepubliceerd: 1 december 2011
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32600-31.html
ID: 32600-31

38,0 %
62,0 %

CU

CDA

GL

PvdD

PvdA

SP

D66

PVV

VVD

SGP


Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN

Ontvangen 1 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 2.7 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Over de regelingen, bedoeld in het eerste lid, vindt overleg plaats met de betrokken werknemersverenigingen, bevoegd tot het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten of collectieve onderhandelingen. Het overleg vindt op een zodanig tijdstip plaats dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de voorgenomen regeling.

II

Aan artikel 3.4 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Over de regelingen, bedoeld in het eerste lid, vindt overleg plaats met de betrokken werknemersverenigingen, bevoegd tot het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten of collectieve onderhandelingen. Het overleg vindt op een zodanig tijdstip plaats dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de voorgenomen regeling.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat voorafgaand aan het vaststellen van de ministeriele regeling met betrekking tot de bezoldiging van een topfunctionaris, overleg plaatsvindt met de vakbonden die het personeel in de sector waar de wijziging plaatsvindt, vertegenwoordigen.

Heijnen