Kamerstuk 32600-32

Gewijzigd amendement van het lid Heijnen ter vervanging van nr. 19 over verkorting van de overgangsperiode van vijf jaar naar drie jaar

Dossier: Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Gepubliceerd: 1 december 2011
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32600-32.html
ID: 32600-32
Origineel: 32600-19
Wijzigingen: 32600-42

Nr. 32 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 1 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 7.3 wordt in het eerste tot en met het zesde lid «vijf jaar» telkens vervangen door: drie jaar.

Toelichting

In nota van wijziging nr. 17 is gekozen voor een aanvullend afbouwperiode van drie jaar na het verstrijken van de «standaard» overgangsperiode van vijf jaar. Dit amendement bewerkstelligt dat de overgangsperiode van vijf jaar wordt verkort naar drie jaar. De afbouwperiode van drie jaar, waarin het zesde lid van artikel 7.3 voorziet, blijft bestaan.

Heijnen