Gepubliceerd: 1 december 2011
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32600-37.html
ID: 32600-37

54,0 %
46,0 %

PVV

PvdA

D66

VVD

SGP

CU

PvdD

GL

CDA

SP


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID HEIJNEN

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de sector kinderopvang taken behartigt met een groot publiek belang binnen stringente wet- en regelgeving en voor een groot deel wordt gefinancierd met fiscale subsidies;

overwegende, dat de bezoldiging van bestuurders tussen de sectoren onderwijs en kinderopvang niet te veel uit de pas moet lopen;

verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze de topinkomens in de sector kinderopvang zo veel mogelijk kunnen worden genormeerd in overeenstemming met de wet normering topinkomens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen