Stemming

Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

100,0 %
0,0 %


PvdA

PVV

CDA

CU

SP

D66

SGP

VVD

PvdD

GL