Stemming

Motie Heijnen over topinkomens in de sector kinderopvang

54,0 %
46,0 %


PvdD

SGP

VVD

CU

CDA

D66

PvdA

SP

GL

PVV


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID HEIJNEN

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de sector kinderopvang taken behartigt met een groot publiek belang binnen stringente wet- en regelgeving en voor een groot deel wordt gefinancierd met fiscale subsidies;

overwegende, dat de bezoldiging van bestuurders tussen de sectoren onderwijs en kinderopvang niet te veel uit de pas moet lopen;

verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze de topinkomens in de sector kinderopvang zo veel mogelijk kunnen worden genormeerd in overeenstemming met de wet normering topinkomens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen


Motie Heijnen over topinkomens in de sector kinderopvang

2011-12-01
Dossier: 32600
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32600-37.html