Gepubliceerd: 1 december 2011
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32600-38.html
ID: 32600-38

54,0 %
46,0 %

GL

PvdA

CDA

VVD

CU

D66

SGP

SP

PVV

PvdD


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID HEIJNEN

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Wet normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector geen regels stelt voor koepels van organisaties in de publieke en semipublieke sector;

overwegende, dat de bezoldiging van besturen van deze koepelorganisaties derhalve niet aan regels gebonden is;

overwegende, dat dit ongewenst is omdat de financiering van deze koepels en dus ook de bezoldiging van de bestuurders ervan uiteindelijk door publieke middelen moet worden opgebracht;

verzoekt de regering ook de bezoldiging van topfunctionarissen van koepels van instellingen die worden betaald uit publieke middelen aan regels te onderwerpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen