Wetsvoorstel 31775 - 18 november 2008
Indieners: Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA), André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 april 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport