Stemming

Motie Dibi over regulier onderwijs als participatie-instrument

24,7 %
75,3 %


CDA

D66

GL

PvdD

CU

PvdA

SGP

SP

VVD

PVV

Verdonk


31 775
Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

nr. 27
MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 14 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bekostiging van het reguliere onderwijs in dit wetsvoorstel is uitgesloten;

constaterende, dat het volgen van regulier onderwijs de arbeidsmarktpositie van een jongere kan verbeteren;

verzoekt de regering om het regulier onderwijs op te nemen als participatie-instrument,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi


Motie Dibi over regulier onderwijs als participatie-instrument

2009-04-14
Dossier: 31775
Indiener(s): Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen: jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31775-27.html