Kamerstuk 31775-25

Motie Karabulut en Dibi over een serieus plan tegen de jeugdwerkloosheid

Dossier: Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

Gepubliceerd: 14 april 2009
Indiener(s): Tofik Dibi (GL), Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31775-25.html
ID: 31775-25

36,7 %
63,3 %

CDA

PvdD

SGP

PVV

VVD

Verdonk

PvdA

GL

SP

D66

CU


31 775
Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

nr. 25
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN DIBI

Voorgesteld 14 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het wetsvoorstel «Investeren in jongeren» in te trekken en zo spoedig mogelijk met een serieus plan te komen tegen de jeugdwerkloosheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Dibi