Stemming

Amendement van het lid Karabulut om onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk en verkregen premies niet te korten op het inkomen

28,0 %
72,0 %


PvdA

CDA

Verdonk

SP

VVD

PVV

PvdD

D66

SGP

CU

GL


31 775
Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

nr. 19
AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 14 april 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 7 wordt de zinsnede «de onderdelen c, j, k en n, vervangen door: de onderdelen c en n.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een premie verstrekt door het college gericht op arbeidsinschakeling en een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk niet tot de middelen worden gerekend en er vrijlating plaatsvindt op deze vorm van inkomen. Door eventuele kosten die samenhangen met vrijwilligerswerk of verkregen premies niet tot de middelen te rekenen worden jongeren niet gekort voor de inspanningen die zij verrichten op de weg naar werk.

Karabulut


Amendement van het lid Karabulut om onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk en verkregen premies niet te korten op het inkomen

2009-04-14
Dossier: 31775
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31775-19.html