Stemming

Motie Dibi over creëren van voldoende scholingsplaatsen

46,7 %
53,3 %


GL

Verdonk

D66

PVV

VVD

CDA

PvdA

SGP

CU

SP

PvdD


31 775
Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

nr. 28
MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 14 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de economische crisis tot een krapte op de arbeidsmarkt heeft geleid;

constaterende, dat het voorliggende wetsvoorstel WIJ een verplichting aan gemeenten oplegt om de doelgroep een werkleeraanbod aan te bieden;

van mening, dat nu er weinig ruimte is op de arbeidsmarkt, de focus op onderwijs essentieel is;

verzoekt de regering om in gesprek met betrokken partijen te komen tot het creëren van voldoende scholingsplaatsen en hier een streefcijfer aan te koppelen en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi


Motie Dibi over creëren van voldoende scholingsplaatsen

2009-04-14
Dossier: 31775
Indiener(s): Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen: jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31775-28.html