Stemming

Motie Karabulut over een vaste begeleider voor werkloze jongeren met meerdere problemen

22,7 %
77,3 %


CU

CDA

GL

PvdA

PVV

SGP

Verdonk

PvdD

SP

VVD

D66


31 775
Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

nr. 26
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 14 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit het onderzoek «Aanpak harde kern jeugdwerkloosheid» van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het voor werkloze jongeren met meerdere problemen belangrijk is dat zij een vaste begeleider hebben die zij vertrouwen, die hen intensief begeleidt, actief benadert en ook ongevraagd hulp biedt;

overwegende, dat werkloze jongeren met meerdere problemen intensieve begeleiding en ondersteuning nodig hebben in de contacten met verschillende instanties op het gebied van uitkering, hulpverlening, school, werk en zorg;

verzoekt de regering voor elke werkloze jongere met meerdere problemen een vaste begeleider aan te wijzen waar de jongere altijd terecht kan en die zorgt voor begeleiding en ondersteuning in de contacten met verschillende instanties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut


Motie Karabulut over een vaste begeleider voor werkloze jongeren met meerdere problemen

2009-04-14
Dossier: 31775
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31775-26.html