Kamerstuk 31775-10

Amendement van het lid Karabulut dat ertoe strekt dat de inkomensvoorziening voor alleenstaanden van 21 en 22 jaar aansluit bij de huidige normbedragen in de Wet Werk en Bijstand

Dossier: Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)


24,7 %
75,3 %

Verdonk

SGP

PvdA

PVV

CU

PvdD

GL

VVD

CDA

D66

SP


31 775
Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 8 april 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b. komt te luiden:

b. indien hij zich in de leeftijdscategorie van 21 jaar tot en met 26 jaar bevindt: € 636,69.

2. Onderdeel c. vervalt.

II

In artikel 60 wordt artikel 475d, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b. komt te luiden:

b. echtgenoten of geregistreerde partners zonder ten laste komende kinderen waarvan de oudste echtgenoot zich in de leeftijdscategorie van 21 jaar tot en met 26 jaar bevindt: 90 procent van de norm genoemd in artikel 28, eerste lid, onderdeel b, van de Wet investeren in jongeren;

2. Onderdeel c. vervalt.

3. Onderdeel e. komt te luiden:

e. echtgenoten of geregistreerde partners met een of meer ten laste komende kinderen waarvan de oudste echtgenoot zich in de leeftijdscategorie van 21 jaar tot en met 26 jaar bevindt: 90 procent van de norm genoemd in artikel 28, tweede lid, onderdeel b, van de Wet investeren in jongeren;

4. Onderdeel f. vervalt.

5. Onderdeel i. komt te luiden:

i. een alleenstaande die zich in de leeftijdscategorie van 21 jaar tot en met 26 jaar bevindt: 90 procent van de norm genoemd in artikel 26, onderdeel b, van de Wet investeren in jongeren.

6. Onderdeel j. vervalt.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat de inkomensvoorziening voor alleenstaanden van 21 en 22 jaar aansluiten bij de huidige normbedragen in de Wet Werk en Bijstand. In de toekomstige situatie wijkt de inkomensnorm voor alleenstaanden van 21 en 22 jaar af van de huidige inkomensnorm. Hiermee levert deze doelgroep ten opzicht van de huidige situatie (WWB) 20% in van het netto minimumloon. Met dit amendement wordt deze inkomensachteruitgang voor alleenstaande 21 en 22 jarigen uit het wetsvoorstel geschrapt.

Karabulut