Stemming

Motie Biskop c.s. over met gemeenten, werkgevers en roc's organiseren van het werkleeraanbod

78,7 %
21,3 %


PVV

CU

Verdonk

VVD

GL

PvdA

PvdD

CDA

SGP

D66

SP


31 775
Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

nr. 30
MOTIE VAN HET LID BISKOP C.S.

Voorgesteld 14 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in tijd van economische crisis het cruciaal is dat er in jongeren wordt geïnvesteerd omdat zij straks bijdragen aan een zo kort mogelijke herstelperiode van de economie en daarom hun beroepsvaardigheden op peil moeten houden door een leeraanbod, stages of werkervaringsplaatsen;

constaterende, dat het bestrijden van jeugdwerkloosheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van kabinet, onderwijs en sociale partners en dat er in het Sociaal Akkoord is overeengekomen dat iedere schoolverlater die langer dan drie maanden thuis zit een stageplaats krijgt aangeboden;

overwegende, dat de nadere uitwerking van de plannen en financiële inzet ter bestrijding van de economische crisis nog moet plaatsvinden;

verzoekt de regering samen met gemeenten, werkgevers en roc’s het werkleeraanbod te organiseren en hierover de Kamer per kwartaal te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Biskop

Spekman

Ortega-Martijn


Motie Biskop c.s. over met gemeenten, werkgevers en roc's organiseren van het werkleeraanbod

2009-04-14
Dossier: 31775
Indiener(s): Cynthia Ortega-Martijn (CU), Hans Spekman (PvdA), Jack Biskop (CDA)
Onderwerpen: jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31775-30.html