Kamerstuk 31775-27

Motie Dibi over regulier onderwijs als participatie-instrument

Dossier: Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

Gepubliceerd: 14 april 2009
Indiener(s): Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen: jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31775-27.html
ID: 31775-27

24,7 %
75,3 %

PvdA

CDA

GL

VVD

D66

PVV

PvdD

SGP

SP

Verdonk

CU


31 775
Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

nr. 27
MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 14 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bekostiging van het reguliere onderwijs in dit wetsvoorstel is uitgesloten;

constaterende, dat het volgen van regulier onderwijs de arbeidsmarktpositie van een jongere kan verbeteren;

verzoekt de regering om het regulier onderwijs op te nemen als participatie-instrument,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi