Stemming

Amendement van het lid Spekman c.s. om de wet na twee jaar te evalueren

94,0 %
6,0 %


PvdA

Verdonk

CDA

PvdD

SP

GL

SGP

VVD

CU

D66

PVV


31 775
Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

nr. 20
AMENDEMENT VAN HET LID SPEKMAN C.S.

Ontvangen 14 april 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 90 wordt «vier jaar» vervangen door: twee jaar.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe na twee jaar een evaluatie van de Wet Investeren in Jongeren uit te voeren. Dit betekent dat binnen twee jaar na inwerkingtreding van deze wet een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk aan de Staten-Generaal wordt gezonden.

Tijdige evaluatie maakt mogelijk dat in het geval de wet in de praktijk onvoorziene effecten heeft, tijdig kan worden ingegrepen en kan worden bijgestuurd. Het is van belang dat de WIJ zorgt voor een afname van het aantal jongeren tot 27 met een uitkering, en zorgt voor een toename van het aantal jongeren dat werkt of op school zit. Verder moeten zoveel mogelijk jongeren binnen het zicht van de lokale overheden komen en blijven, zodat zij adequaat kunnen worden begeleid bij hun positie op de arbeidsmarkt.

Spekman

Ortega-Martijn

Biskop


Amendement van het lid Spekman c.s. om de wet na twee jaar te evalueren

2009-04-14
Dossier: 31775
Indiener(s): Jack Biskop (CDA), Hans Spekman (PvdA), Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Onderwerpen: jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31775-20.html