Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

160 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de effectiviteit van de jeugdzorg door een stelselherziening
Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot 12.000 extra verplegers
Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP)
13 december 2010 - 14 maart 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de maximumsnelheid naar 130 km/h
Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP)
13 december 2010 - 23 december 2010
Arekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking bezuinigingen op decentrale overheden
Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de kwaliteit voor ouderenzorg
Job Cohen (PvdA), Kees van der Staaij (SGP), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD)
13 december 2010 - 31 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de afbouw van de algemene overdraagbare heffingskorting in referentieminimumloon
Alexander Pechtold (D66), Kees van der Staaij (SGP), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het beperking van de doelgroep voor de AWBZ
Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Job Cohen (PvdA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het bevriezen van de doelgroep van zorgtoeslag
Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 december 2010 - 11 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de internationale top 5 van kenniseconomieën
Kees van der Staaij (SGP), Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot marktwerking in de cure
Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
13 december 2010 - 17 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de nationale politie
Kees van der Staaij (SGP), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 28 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot beloningen voor leraren
Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Kees van der Staaij (SGP), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
13 december 2010 - 19 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot vermindering van de EU-afdrachten
Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot focus en massa
Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de binnenvaart en ontlasting van wegen en milieu
Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 19 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen over ontwikkelingssamenwerking
Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL)
13 december 2010 - 14 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking gezonde overheidsfinanciën
Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
13 december 2010 - 17 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot bezuinigingen op defensie
Femke Halsema (GL), Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), Job Cohen (PvdA)
13 december 2010 - 24 januari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanbesteding MKB
Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Kees van der Staaij (SGP), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD)
Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
13 december 2010 - 31 december 2010
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot een regeling onderkant arbeidsmarkt
Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)