Kamervraag 2010Z19255

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot een regeling onderkant arbeidsmarkt

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 31 december 2010 (na 18 dagen)
Indieners Femke Halsema (GL), Emile Roemer , Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Kees van der Staaij (SGP), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19255.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-948.html
1. Financiële bijlage regeerakkoord, pagina 13.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt toe wil, met daarin de Wajong, Wsw en WWB?1

  In de brief van 6 december ( IVV/I/2010/23475) heeft het kabinet zijn voornemens met betrekking tot de aanpak van de hervorming van de WWB/WIJ, Wajong en Wsw neergelegd.

 • Vraag 2
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  De doelstellingen van het kabinetsbeleid zullen worden verwerkt in de reguliere operationele doelstellingen en indicatoren in de betrokken artikelen van de begroting 2012.

 • Vraag 3
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  Zie het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 7
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Zie het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 8
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  De nominale effecten op uitkeringen blijven beperkt tot een verlaging van de Wajong uitkering voor het deel van het zittend bestand Wajong dat bij herindeling wordt geïndiceerd als gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Vanaf 2014 wordt voor deze groep de uitkering verlaagd van 75% naar 70% WML. Voor nieuwe instroom in de Wajong wordt de toegang beperkt tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, maar wijzigt het uitkeringsniveau niet.

 • Vraag 9
  Wat zijn de nominale effecten op de verschillende uitkeringen in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en structureel?

  Zoals bij de begrotingsbehandeling van SZW van 2011 duidelijk is gemaakt, zal ik in het kader van de reguliere begrotingen (2012 e.v.) nader ingaan op de koopkrachteffecten van het kabinetsbeleid.

 • Vraag 10
  Wat zijn de koopkrachteffecten voor 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en structureel?

  De budgettaire effecten zijn als volgt (zie ook de financiële bijlage bij het regeerakkoord, pagina 2 (in miljarden euro’s; + = besparing, – = intensivering):
  Beperken/samenvoegen Wajong, WSW en re-integratiebudgetten
  0,02
  0,04
  0,07
  0,09
  0,90
  – 0,03
  – 0,03
  – 0,03
  0,05
  0,10
  0,00
  0,03
  0,10
  0,65
  0,20
  0,29
  0,42
  0,49
  0,30

 • Vraag 11
  Wat zijn de budgettaire effecten voor 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en structureel?

  De doelstellingen van het kabinetsbeleid zullen worden verwerkt in de reguliere operationele doelstellingen en indicatoren in de betrokken artikelen van de begroting 2012.

 • Vraag 12
  Wat zijn de doelstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie voor 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en structureel?

  Het kabinet legt jaarlijks verantwoording af over het beleid via het Jaarverslag op Verantwoordingsdag.

 • Vraag 13
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19255
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot een regeling onderkant arbeidsmarkt (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-948
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot een regeling onderkant arbeidsmarkt (ingezonden 13 december 2010).