Wetsvoorstel 35927 - 21 september 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 november 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Ter informatie
Brief regering
Amendement
Amendement
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Amendement
Amendement
Brief regering
Brief regering
Amendement
Ter informatie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Ter informatie
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering