Wetsvoorstel 35927 - 21 september 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 november 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Ter informatie
Brief regering
Amendement
Amendement
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Amendement
Amendement
Brief regering
Brief regering
Amendement
Ter informatie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Ter informatie
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering