Kamerstuk 35927-83

Amendement van het lid Nijboer c.s. over dekking van amendement 35932-13

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

Gepubliceerd: 10 november 2021
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA), Sandra Beckerman , Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35927-83.html
ID: 35927-83
Wijzigingen: 35927-84

Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S.

Ontvangen 10 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel IX, onderdeel Hb, wordt het tweede percentage met 0,1 procentpunt verhoogd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het tarief voor de tweede schijf in de vennootschapsbelasting met 0,1% stijgt ter dekking van het amendement van deze indieners om bij wijziging van de WOZ-waarde de hoogte van de verhuurderheffing te bevriezen.

Nijboer Bromet Beckerman