Kamerstuk 35927-87

Gewijzigde motie van het lid Stoffer over onderzoek naar fiscale knelpunten bij bedrijfsbeeindiging in de veehouderij (t.v.v. 35927-78)

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

Gepubliceerd: 12 november 2021
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Derk Boswijk (CDA), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35927-87.html
ID: 35927-87

82,0 %
18,0 %

DENK

Fractie Den Haan

SGP

PvdA

VVD

SP

Volt

PvdD

Omtzigt

PVV

FVD

JA21

BBB

CU

D66

BIJ1

Groep Van Haga

GL

CDA


Nr. 87 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 78

Voorgesteld 17 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verschillende bedrijven veehouderijactiviteiten willen stoppen, maar dat dit gehinderd wordt door fiscale regelgeving, en dat verschillende stoppersregelingen voor agrarische bedrijven worden opgesteld en ingevoerd die slechts beperkt rekening houden met het aspect fiscaliteit;

overwegende dat gemeenten en provincies zich zorgen maken over verpaupering van vrijkomende agrarische bebouwing, omdat sloop uitgesteld wordt vanwege de fiscale gevolgen die sloop met zich meebrengt;

overwegende dat goede bedrijfsbeëindiging in de veehouderij bij kan dragen aan milieu, landschap en vitaliteit van de sector;

verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen in kaart te brengen wat de fiscale knelpunten zijn voor een goede en snelle bedrijfsbeëindiging in de veehouderij en wat de mogelijkheden zijn om deze knelpunten aan te pakken, en hiertoe zo nodig een werkgroep in te stellen, en de Kamer hierover voor 1 april 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Bisschop

Boswijk