Kamerstuk 35927-120

Motie van het lid Grinwis c.s. over het doorvoeren van de verlaging van btw op groente en fruit naar 0% en een suikerbelasting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

Gepubliceerd: 30 maart 2022
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Pieter Grinwis (CU)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35927-120.html
ID: 35927-120

Nr. 120 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S.

Voorgesteld 30 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het coalitieakkoord het voornemen is uitgesproken om de btw op groente en fruit te verlagen naar 0% en een suikerbelasting in te voeren, en het kabinet momenteel bezig is deze afspraak uit te werken;

overwegende dat een verlaging van de btw van 9% naar 0% en een suikerbelasting zorgen voor zowel absoluut als relatief betaalbaarder groente en fruit, waardoor het aantrekkelijker wordt om gezonde en duurzame keuzes te maken;

overwegende dat het doorvoeren van een onderscheid in btw-tarieven bij voedsel leidt tot de voor de uitvoering relevante vraag waar de grens wordt gelegd;

verzoekt de regering zich maximaal in te spannen de voorgenomen verlaging van de btw op groente en fruit naar 0% en een suikerbelasting nog lopende deze kabinetsperiode door te voeren, en voor komende zomer de Kamer te informeren over de aanpak hiervan en mogelijke uitvoeringskeuzes en -issues hierbij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grinwis

Bikker

Stoffer