Kamerstuk 35927-37

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)


30,7 %
69,3 %

JA21

Omtzigt

Volt

D66

CU

Fractie Den Haan

PVV

BBB

PvdA

FVD

PvdD

GL

Groep Van Haga

VVD

SGP

CDA

DENK

BIJ1

SP


Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S.

Ontvangen 9 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel IX, onderdeel Hb, wordt na «tarieftabel» ingevoegd ««€ 395 000» telkens vervangen door «€ 245 000» en wordt «€ 59 250» vervangen door «€ 36 750». Voorts wordt».

Toelichting

Het demissionair kabinet is voornemens om per 1 januari 2022 de winstbelasting te verlagen van 25,8% naar 15% voor winsten tussen € 245.000 en € 395.000. De kosten hiervan bedragen € 721 miljoen per jaar, waar alleen de 5% meest winstgevende bedrijven van profiteren.

Het is onduidelijk welk probleem er wordt opgelost met deze jaarlijkse derving van € 721 miljoen, aangezien het hier juist gaat om bedrijven waar het toch al goed mee gaat.

Daarom dienen de indieners dit amendement in, waardoor de grens voor het lage tarief van de vennootschapsbelasting op het niveau van 2021 blijft, dus € 245.000 in plaats van € 395.000. Het wijzigen van de schijflengte voor het lage vennootschapsbelastingtarief per 2022 heeft een structurele budgettaire opbrengst van € 721 miljoen.

Dit amendement gaat minder ver dan de verkiezingsprogramma’s van veel politieke partijen (Keuzes in Kaart 2022–2025), waar de schijfgrens voor het hoge tarief werd teruggebracht naar € 200.000.

Maatoug Alkaya Nijboer Gündoğan Azarkan Omtzigt