Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Ingetrokken

Stemming van 18 februari 2021
Status: Aangenomen
Amendement
Amendement
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng