Stemming

Motie van het lid Van Esch over de Tijdelijke wet alsnog voor nader advies aan de Raad van State voorleggen

20,8 %
79,2 %


SGP

PvdD

SP

vKA

50PLUS

PvdA

FVD

CU

D66

DENK

VVD

GL

Krol

PVV

CDA


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorzieningenrechter de eerst gekozen wettelijke route voor de avondklok als «niet legitiem» beoordeelde;

constaterende dat over de tweede route die het kabinet koos door de Raad van State negatief geadviseerd werd;

constaterende dat de derde route, zoals die nu voorligt, niet in die hoedanigheid ter advisering aan de Raad van State is voorgelegd;

constaterende dat de uitwerking van het wetsvoorstel zeer complex is vanwege de juridische samenhang met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de Wet publieke gezondheid;

verzoekt de regering, de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 alsnog voor nader advies aan de Raad van State voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Motie van het lid Van Esch over de Tijdelijke wet alsnog voor nader advies aan de Raad van State voorleggen

2021-02-18
Dossier: 35732
Indiener(s): van Esch
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35732-16.html