Stemming

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over intrekken van de Tijdelijke wet en de huidige avondklokmaatregel

22,8 %
77,2 %


FVD

SP

CDA

GL

Krol

PvdD

SGP

DENK

PVV

D66

50PLUS

PvdA

VVD

CU

vKA


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35 732), alsmede de huidige avondklokmaatregel, in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen


Motie van het lid Van Kooten-Arissen over intrekken van de Tijdelijke wet en de huidige avondklokmaatregel

2021-02-18
Dossier: 35732
Indiener(s): Femke Merel Arissen (Groep Krol/vKA)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35732-19.html