Gepubliceerd: 18 februari 2021
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35732-10.html
ID: 35732-10

41,6 %
58,4 %

D66

FVD

PVV

Krol

PvdA

CDA

DENK

VVD

50PLUS

SP

SGP

Van Kooten-Arissen

CU

PvdD

GL


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OTTERLOO

Ontvangen 18 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Artikel 58c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, derde volzin, wordt «de Tweede Kamer» vervangen door «een der Kamers».

2. In het derde lid, derde volzin wordt «de Tweede Kamer» vervangen door «een der Kamers».

3. In het vierde lid wordt «de Tweede Kamer» vervangen door «de betreffende Kamer».

Toelichting

Dit amendement beoogt dat bij mogelijke nieuwe beperkende maatregelen in het kader van de coronacrisis, de Tweede en Eerste Kamer altijd beiden het recht van voorhang, en beiden het recht van instemming hebben. Het is belangrijk dat beide Kamers zich uitspreken over dergelijke maatregelen, aangezien het van belang is dat beide Kamers zich over zeer ingrijpende maatregelen kunnen uitspreken, gezien het juridische en maatschappelijke gewicht hiervan.

Van Otterloo