Stemming

Motie van het lid Van Otterloo over het recht van instemming voor Eerste en Tweede Kamer bij komende ingrijpende maatregelen

41,6 %
58,4 %


VVD

50PLUS

CDA

PvdA

GL

vKA

SGP

CU

PVV

FVD

DENK

D66

PvdD

SP

Krol


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat maatregelen in het kader van de bestrijding van de coronapandemie soms een ingrijpend karakter dragen;

overwegende dat inschattingsfouten zijn gemaakt rondom de juridische vastlegging van de avondklok;

verzoekt de regering, te borgen dat bij komende ingrijpende maatregelen in het kader van de aanpak van de coronapandemie altijd de Tweede en Eerste Kamer beide het recht van instemming hebben, zeer uitzonderlijke situaties daargelaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo


Motie van het lid Van Otterloo over het recht van instemming voor Eerste en Tweede Kamer bij komende ingrijpende maatregelen

2021-02-18
Dossier: 35732
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35732-13.html