Stemming

Motie van het lid Van Otterloo over uitvoerig onderbouwen van proportionaliteit bij voortzetting van maatregelen

100,0 %
0,0 %


Krol

D66

FVD

GL

VVD

PVV

CDA

CU

vKA

50PLUS

SGP

PvdD

SP

DENK

PvdA


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanpak van de coronapandemie veel afzonderlijke en soms ingrijpende maatregelen kent;

verzoekt de regering, proportionaliteit altijd uitvoerig te onderbouwen bij voortzetting van maatregelen en bij nieuwe maatregelen bij de aanpak van de coronapandemie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo


Motie van het lid Van Otterloo over uitvoerig onderbouwen van proportionaliteit bij voortzetting van maatregelen

2021-02-18
Dossier: 35732
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35732-14.html