22,8 %
77,2 %

FVD

SP

CDA

GL

Krol

PvdD

D66

50PLUS

SGP

DENK

PvdA

VVD

PVV

CU

vKA


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35 732), alsmede de huidige avondklokmaatregel, in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen