Gepubliceerd: 18 februari 2021
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35732-14.html
ID: 35732-14

100,0 %
0,0 %

PvdD

D66

SP

PVV

50PLUS

FVD

Krol

CU

VVD

Van Kooten-Arissen

DENK

PvdA

GL

SGP

CDA


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanpak van de coronapandemie veel afzonderlijke en soms ingrijpende maatregelen kent;

verzoekt de regering, proportionaliteit altijd uitvoerig te onderbouwen bij voortzetting van maatregelen en bij nieuwe maatregelen bij de aanpak van de coronapandemie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo