Gepubliceerd: 18 februari 2021
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35732-13.html
ID: 35732-13

41,6 %
58,4 %

VVD

50PLUS

CDA

PvdA

GL

vKA

SGP

CU

PVV

FVD

DENK

D66

PvdD

SP

Krol


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat maatregelen in het kader van de bestrijding van de coronapandemie soms een ingrijpend karakter dragen;

overwegende dat inschattingsfouten zijn gemaakt rondom de juridische vastlegging van de avondklok;

verzoekt de regering, te borgen dat bij komende ingrijpende maatregelen in het kader van de aanpak van de coronapandemie altijd de Tweede en Eerste Kamer beide het recht van instemming hebben, zeer uitzonderlijke situaties daargelaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo