47,7 %
52,3 %

PVV

GL

Krol

DENK

FVD

SP

PvdD

SGP

CDA

D66

50PLUS

vKA

PvdA

VVD

CU


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WILDERS C.S.

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, alle boetes die zijn uitgeschreven voor het overtreden van een onrechtmatige avondklok in te trekken en alle boetes die reeds zijn betaald, zo snel mogelijk terug te storten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Kuzu

Van Haga

Krol

Van Kooten-Arissen