47,7 %
52,3 %

Van Kooten-Arissen

VVD

SP

D66

GL

DENK

PVV

CU

SGP

CDA

PvdA

FVD

Krol

50PLUS

PvdD


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WILDERS C.S.

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, alle boetes die zijn uitgeschreven voor het overtreden van een onrechtmatige avondklok in te trekken en alle boetes die reeds zijn betaald, zo snel mogelijk terug te storten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Kuzu

Van Haga

Krol

Van Kooten-Arissen