20,8 %
79,2 %

PVV

SP

Krol

PvdD

D66

PvdA

DENK

FVD

CU

CDA

VVD

50PLUS

SGP

GL

vKA


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35 732) per direct toegevoegd dient te worden aan de lijst van controversiële onderwerpen en per direct controversieel wordt verklaard,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen