Gepubliceerd: 18 februari 2021
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Henk Krol (Groep Krol/vKA)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35732-11.html
ID: 35732-11

22,8 %
77,2 %

FVD

PvdD

Krol

vKA

GL

VVD

PvdA

CDA

D66

50PLUS

SP

CU

PVV

SGP

DENK


Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN WILDERS EN KROL

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit pas te stemmen over het wetsvoorstel Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (35 732) na de uitspraak van het hof in hoger beroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Krol