Stemming

Motie van de leden Van Haga en Wilders over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid

24,8 %
75,2 %


VVD

Krol

PvdD

SP

vKA

SGP

GL

FVD

CDA

DENK

PVV

PvdA

CU

50PLUS

D66


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN WILDERS

Voorgesteld 18 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

besluit een parlementaire enquête te houden inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Wilders


Motie van de leden Van Haga en Wilders over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid

2021-02-18
Dossier: 35732
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Wybren van Haga (FVD)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35732-15.html