Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 juni 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Ter informatie
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport