Stemming

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

100,0 %
0,0 %


FVD

SGP

GL

DENK

CDA

Fractie Den Haan

CU

VVD

D66

Volt

PvdD

PvdA

JA21

BIJ1

BBB

PVV

SP

Groep Van Haga