Stemming

Motie van het lid Agema over dwangzorg als indicator voor opname in een zorginstelling

44,7 %
55,3 %


Volt

CDA

BIJ1

SP

BBB

Groep Van Haga

PVV

FVD

SGP

PvdD

Fractie Den Haan

DENK

PvdA

CU

GL

VVD

JA21

D66


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 27 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat wanneer het voor beginnend dementerende ouderen die nog thuis wonen tijd wordt voor dwangzorg, het tijd wordt voor een beschermde woonomgeving;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat dwangzorg thuis een indicator wordt voor opname in een zorginstelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema


Motie van het lid Agema over dwangzorg als indicator voor opname in een zorginstelling

2021-05-27
Dossier: 35667
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35667-29.html