Stemming

Motie van het lid Westerveld over het gebruik van dwang en de gevolgen ervan opnemen in de evaluatie

100,0 %
0,0 %


CDA

SGP

PVV

D66

Fractie Den Haan

JA21

BIJ1

CU

Volt

GL

SP

BBB

Groep Van Haga

FVD

DENK

PvdA

VVD

PvdD


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 27 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een evaluatie komt rondom de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang;

overwegende dat zowel zorgverleners als patiënten beide wetten momenteel als onvoldoende kwalificeren;

van mening dat beide wetten op gespannen voet staan tussen het belang van zelfbeschikking en de zorgplicht van de overheid;

verzoekt de regering om in de evaluatie op te nemen hoe vaak er gebruikt wordt gemaakt van dwang en hierover ook een historisch jaaroverzicht de Kamer te laten toekomen;

verzoekt de regering, tevens om de gevolgen te onderzoeken van dwang op patiënten in de ggz en in kaart te brengen hoe dwang kan worden gereduceerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld


Motie van het lid Westerveld over het gebruik van dwang en de gevolgen ervan opnemen in de evaluatie

2021-05-27
Dossier: 35667
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35667-35.html